Home Veranderen Niet alles hoeft leuk te zijn om tot een positieve werkbeleving te komen

Niet alles hoeft leuk te zijn om tot een positieve werkbeleving te komen

by Robert Kunst

Dat onze hersenen niet altijd even logisch werken en vaak simpel om de tuin te leiden zijn hoef ik je waarschijnlijk niet uit te leggen. In “The why of everything’ beschrijven Eddie Tjon Fo en Marcel Bos welke wetmatigheden in de hersenen bepalen hoe wij de wereld ervaren en hoe we er op reageren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk door een eenvoudige verschuiving van taken tot een onevenredig positievere werkbeleving te komen. De ‘breinwet-formule’ die we daarvoor gebruiken luidt:

N(eutraal) + P(ositief) > N(eutraal) + N(egatief)

De formule werkt simpel. ‘Neutraal’ zijn die taken die noch positief noch negatief worden beoordeeld door mensen. Gemiddeld spenderen we daar 20 – 25% van onze tijd aan. ‘Positieve’ taken zijn die taken die energie opleveren voor mensen. ‘Negatieve’ taken zijn taken die energie kosten voor mensen. Zolang neutraal en positief groter is dan neutraal en negatief (dus meer dan 50%) voelen mensen zich lekkerder in hun takenpakket. Dit gevoel kan echter snel omslaan, zo leren de cijfers ons. Wanneer neutraal en negatief de overhand krijgt voelen mensen zich ongelukkig in werktaken. Met alle gevolgen van dien.

Het laten verschuiven van negatief naar positief vraagt erom bij mensen te onderzoeken hoe zij een bepaalde taak ervaren. En eventueel taken te verleggen die zij negatief ervaren naar anderen die dezelfde taak wellicht positief ervaren. Een soort kwartetten met taken dus! Het effect op de beleving, betrokkenheid en productiviteit van een dergelijke verschuiving is evident.

Lees meer