Home Duurzame inzetbaarheid De Talent en Motivatie Analyse (TMA), een Zwitsers zakmes voor al je duurzame inzetbaarheidsvraagstukken

De Talent en Motivatie Analyse (TMA), een Zwitsers zakmes voor al je duurzame inzetbaarheidsvraagstukken

by Robert Kunst

In theorie is het heel simpel. Iedere organisatie – bedrijf, ziekenhuis of school, maakt niet uit – presteert beter als haar management erin slaagt om talent te vinden, te ontwikkelen en te behouden.

Maar de praktijk is natuurlijk weerbarstiger.

Omdat we steeds langer moeten doorwerken blijft de gemiddelde leeftijd van leerkrachten en docenten maar stijgen. Door allerlei ontwikkelingen stijgt ook de werkdruk en het ziekteverzuim nog steeds én als klap op de vuurpijl wordt het aantal mensen dat voor de klas wil staan steeds lager.

Én wat krijg je als leidinggevende in het onderwijs dan te horen van Den Haag? Je moet zorgen dat je werknemers duurzaam inzetbaar zijn en dan volgen er een partij buzz woorden waar je niets mee kan.

Je werknemers moeten wendbaar, gemotiveerd en veerkrachtig zijn… Ga dat maar eens voorleggen aan iemand van 48 die al 25 jaar voor de klas staat, mantelzorg verleent, oppast op de kleinkinderen en al dan niet terecht gek wordt van alles wat zo nodig continue moet veranderen. Ze zien je aankomen!

Sterker nog, je loopt het risico dat je medewerkers boos worden omdat je – ongewild en onbewust – insinueert dat ze het nu niet goed doen. Hoe zou je het zelf vinden als je leidinggevende tegen je zou zeggen dat je meer wendbaar, gemotiveerd en veerkrachtig moest worden?

Maar wat dan? Als je niets doet worden je problemen met het vinden, behouden en ontwikkelen van de juiste mensen alleen maar groter.

Wij hebben – door schade en schande – geleerd dat mensen niet te horen willen krijgen waar ze niet goed in zijn. Dat levert alleen maar meer stress op. Waarmee je dus het tegenovergestelde bereikt van wat je wilt. 

Mensen willen positief benaderd worden. Mensen willen gewaardeerd worden voor waar ze goed in zijn. Dat is namelijk waar ze energie van krijgen. 

Wij helpen scholen om zicht te krijgen op de talenten, drijfveren en motivatie van hun leerkrachten en leidinggevenden. Want begrijpen waar je goed in bent en waar je toegevoegde waarde kunt leveren geeft veerkracht.  

Wij gebruiken daarvoor de Talent en Motivatie Analyse (TMA). De TMA is een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch instrument voor talenten- en competentieonderzoek. Het biedt een basis voor coaching, persoonlijke en teamontwikkeling.

Met de TMA worden 22 drijfveren en 44 talenten in kaart gebracht. De TMA kijkt naar gedragskenmerken zoals eigenwaarde, sociale empathie, motivatie, ambitie en uitdaging. De TMA brengt talenten, motieven en competenties in beeld. Uniek aan deze methode is dat we een relatie leggen tussen de drijfveren en talenten en de ontwikkelbaarheid van 48 van de 53 onderkende competenties. 

Het TMA maakt een onderverdeling in 6 talentengebieden:

❧emotionele balans

❧motivatie

❧sociale talenten

❧beïnvloedende talenten

❧leidinggevende talenten 

❧organisatorische talenten 

De talentgebieden bieden een perfecte leidraad voor een gesprek over de inzetbaarheid van je medewerker. Als je eenmaal weet waar iemands unieke talenten liggen, dan kun je ook veel beter gebruik maken van deze talenten binnen de school. Medewerker happy én school happy.

Een TMA-traject omvat:

  • de online professionele en uitgebreide TMA analyse.
  • een persoonlijk gesprek met een concreet advies waar de talenten, competenties en ideale werkomgeving van de medewerker zich bevinden.
  • een persoonlijk rapport met de resultaten van de analyse inclusief achtergrondinformatie. 

De resultaten van de analyse kunnen vervolgens op allerlei manieren worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan (team) coaching, pop-gesprekken en taakbeleid. TMA biedt instrumenten om op alle niveaus van de organisatie het gesprek te voeren over inzet van talenten én maakt het mogelijk om de competenties van jouw mensen professioneel te organiseren. Een Zwitsers zakmes dus!

Meer weten? Bel met Gerbrand van Enk (06) 46 04 25 90

Lees meer