Home Onze werkwijze

Onze werkwijze

by Gerbrand van Enk

Werken vanuit kwaliteitsprincipes en gedegen methoden

Onze aanpak baseren wij op de kwaliteitscirkels uit het INK / EFQM model. Het maakt dat een gedegen en beproefde aanpak in de kern van de dienstverlening is geborgd. 

In onze aanpak hanteren wij werkvormen die jou aanspreken en je de ruimte geven die jij nodig hebt om tot bloei te komen. Wij kunnen putten uit onze opleiding en ervaring met Action Learning, Transactionele Analyse, NLP en astrologie.

de kwaliteitscirkels

Klik op de verschillende delen van de figuur en maak kennis met onze werkwijze.

de kwaliteitscirkels
waar het hart van overloopt breng mensen in beweging benoem de kracht van de ander zien, horen en zeggen hoe mooi, groot en sterk wordt het? hoe gaan we verder? tijd voor actie effectief leren en ontwikkelen hoe stuur ik bij? ons aanbod voor jou en jouw team

waar het hart van overloopt

Het begint met een idee, een droom zo je wilt. Iets wat je met elkaar wilt bereiken en waarvan het hart overloopt. Deze ambities en dromen delen met elkaar. Ze tot iets gezamenlijks maken. Dat is inspireren.

Laughter is timeless. Imagination has no age. And dreams are forever. – Walt Disney

breng mensen in beweging

De krachten in de organisatie inschatten, de bereidheid en ambitie polsen. Mensen aanzetten om tot beweging te komen. Belemmeringen zien, hulpbronnen mobiliseren.

Ability is what you’re capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it. – Lou Holtz

benoem de kracht van de ander

Zien wat er gedaan en gebeurd is. Begrijpen wat de krachten zijn geweest die de beweging hebben laten ontstaan en dat deze krachten uit mensen voortkomen. Laten merken dat je jouw mensen waardeert om wie ze zijn en prijs hen voor de resultaten die bereikt zijn.

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur… – Nelson Mandela

zien, horen en zeggen

Met elkaar terugkijken en open nagaan wat er gezegd en gedaan. Wat leren we hiervan met elkaar en voor jezelf. De batterij zo opladen voor een volgende ronde. Zo werkt reflecteren bij ons.

Reflect upon your present blessings of which every man has many – not on your past misfortunes, of which all men have some. – Charles Dickens

hoe mooi, groot en sterk wordt het?

Vertaal de eerdere ervaringen en de dromen en ideeën naar concrete en meetbare ambities. Waar gaan we voor? Met het antwoord op die vraag helpen wij jou.

hoe gaan we verder?

De ambities uitwerken in handzame plannen. Wie, wat, waar , wanneer en hoe? De benadering zo concreet mogelijk maken en rekening houden met de praktische werkbaarheid. Wij helpen jou vooruit te denken.

tijd voor actie

De juiste mensen in de juiste rol plaatsen en voorzien van de middelen om te kunnen werken. De uitvoering van de plannen bespreken met elkaar en zorgen dat die actie gedaan worden die nodig zijn. Wij dragen bij aan het verwezenlijken van jouw ambitie.

effectief leren en ontwikkelen

Op een gestructureerde en bruikbare wijze terugkijken op de gedane zaken en behaalde resultaten. Zodanig dat er lessen geleerd kunnen worden voor de toekomst. Wij bieden jou de kritische en constructieve blik.

hoe stuur ik bij?

De lessen leren dat wellicht aanpassingen nodig zijn in de uitvoering. Verfijning, andere mensen, methoden of middelen. Wij helpen je te doen wat nodig is om verder te komen.