Home leiderschap Het verschil tussen stressen of stretchen.

Het verschil tussen stressen of stretchen.

by Robert Kunst

Hoe hoog ligt de werkdruk in jouw organisatie? Worden jouw mensen gestretcht of zijn ze al gestrest? Als leidinggevende kom je daar het best achter door een vinger aan de pols te houden. Bijvoorbeeld door regelmatig een goed gesprek te hebben met jouw medewerkers. Maar een cijfermatige basis kan ook zeker helpen. Voor een goed gesprek combineer je ratio met gevoel. Ik leg je kort uit hoe dat werkt.

Stress of stretch, oftewel het gevoel dat mensen hebben bij hun werk, zie je terug in de motivatie en effectiviteit van mensen in het werk. Dat is niet altijd goed te meten. Maar dit is wel degelijk aan te voelen én terug te vinden in de hoeveelheid effectief benutte uren (productiviteit) en de kwaliteit van het geleverde werk (herstelkosten / -uren).

De ratio kant is meten hoeveel uren en euro’s er te besteden zijn en hoe deze worden benut en ingezet.  Hoeveel van de beschikbare uren worden echt aan werk besteed? En hoeveel uren zijn er improductief (vakantie, verlof, verzuim, etc.) of verloren (administratie, vergaderen, etc.)?

Wanneer de effectieve uren worden afgezet tegen het totale personeelsbudget ontstaat een ratio. Die noemen wij de “x-factor” en wordt gemeten op het niveau van de gehele organisatie. Een gezonde x-factor is niet te hoog en niet te laag. Te hoog kan indiceren dat er te veel gedaan moet worden met te weinig effectieve uren, andersom kan een te lage x-factor aangeven dat er wellicht meer personeelskosten gemaakt worden dan nodig is. Het goede gesprek met je werknemers geeft daarin het antwoord. Met name de verloren uren en het verzuim zijn zaken waar je invloed op kunt uitoefenen en die in gesprek met je werknemers terug zullen komen. Het optimaliseren van de x-factor betekent krachtig inzetten op ratio én gevoel in HR beleid.

Lees meer