Home Persoonlijk Meesterschap Een diamant met eeuwige waarde

Een diamant met eeuwige waarde

by Gerbrand van Enk

Individuele ontplooiing van eigen aspiraties

Een nieuw jaar, een nieuw goed voornemen. Veel mensen weten alleen niet (bewust) wat zij feitelijk nastreven in het leven. Wat is mijn diepste wens voorbij het praktische en alledaagse? Voor sommigen volgt een avontuurlijke zoektocht en anderen zien het als onbegaanbaar terrein. In de astrologie is traceerbaar wat deze diepste aspiratie mogelijk behelst en dat punt staat bekend onder de veelzeggende naam Diamant.

Diamant is een vorm van koolstof die heel hard is. Bij ons is diamant natuurlijk bekend als een edelsteen in sieraden of als toepassing in betonboren. Twee uitersten die de uniciteit van diamant benadrukken.

Diamant: veelheid leidt tot uniciteit

Het aardige is dat koolstof het meest voorkomende element is op aarde en dat diamant juist daaruit gemaakt is. Doorgaans via een natuurlijk proces waarbij in miljoenen jaren veel druk op de koolstof gezet wordt. Vanuit de veelheid aan mogelijkheden wordt in de loop van de tijd en onder grote druk uniciteit gecreëerd. De symboliek, die zo kenmerkend is voor astrologie, spreekt hieruit.

Als mens wil je het maximale, het unieke tevoorschijn laten komen in het leven. Dat waar jij voor staat en voor gaat. Een proces waar veel interne druk bij komt kijken, vallen en opstaan en wat dusdanig gevoelig ligt dat zwijgzaamheid de beste bescherming kan blijken te zijn.

Een dergelijk proces vraagt om bewuste keuzes en daarmee om het besef wat datgene is waar jij een overvloed van hebt. Want ook dat is in de astrologie aan te wijzen: daar waar jij geen enkele begrenzing of conditionering door jouw omgeving kent en waaruit jij jouw diamant vorm wilt geven.

Voorbeeld: van waardevrije relaties naar uniek zelfbeeld

Bijvoorbeeld een volledig waardevrije en nieuwsgierige houding in persoonlijke relaties, die maakt dat je een veelheid aan verschillende menselijke types tegenkomt en aantrekt. Niet gehinderd door oordelen over hoe zij hun leven inrichten, de opvattingen die zij er op na houden en de keuzes die zij maken ben je een gewaardeerde gesprekspartner, omdat je steeds nieuwsgierig blijft en wilt luisteren naar de ander.

Want door die ander leer je steeds meer over jezelf en geleidelijk ontdek je hoe je zelf eigenlijk in het leven staat en hoe jij jezelf verhoudt tot die ander. Bewust zijn van de eigen vrije houding in contacten levert een optimaal zelfbeeld op. En de daarmee corresponderende manier van benaderen van anderen en jezelf manifesteren is dan de persoonlijke diamant. Hoe dat vorm en kleur krijgt hangt sterk van het eigen individuele leven af. Net als wat je vervolgens met die nieuw verworven wijsheid en betekenis doet.

Jouw Diamant heeft betekenis en is een herinnering voor de eeuwigheid.

Benieuwd waar jouw Diamant je heen brengt? Kijk op De verdieping en ontdek het.

Lees meer