Home Personeelsbeleid Talenten en competenties in de klas

Talenten en competenties in de klas

by Robert Kunst

Mensen komen vooral in beweging in relatie met dingen die ze kunnen of waarvan ze weten dat ze talent hebben. Mensen activeren vanuit een negatieve benadering is op lange termijn veel moeilijker en ineffectiever. Aldus de theorie van de talent en motivatie analyse (TMA). 

Op zich natuurlijk helemaal juist maar toch krijgen wij regelmatig de vraag: en hoe werkt dat in de klas dan?

Onze ervaring is dat leerkrachten zich erg goed herkennen in de TMA gesprekken. De herkenning van persoonlijke talenten die TMA geeft en hoe deze in het leven uitwerken is voor hen hoog.  Dit zien ze ook terug in hun gedragingen naar leerlingen toe.

KIEM Institute BV heeft een koppeling gemaakt tussen de TMA competenties en voorbeelden van concreet waarneembaar gedrag voor de klas (b.v. ICALT). Op deze wijze is voor het onderwijs zichtbaar hoe de talenten en drijfveren van leerkrachten in de praktijk uitwerken.

Deze unieke combinatie leidt ertoe dat de voorspelbaarheid en ontwikkelbaarheid van bepaalde gedragingen van leerkrachten ten opzichte de kinderen in de klas toeneemt. En daarmee ontstaat meer zicht en grip op de kwaliteit van lesgeven. 

Middels individuele en groepsgerichte werkvormen leert men aan de slag te gaan met het eigen talent voor de klas.

Wilt u hier meer over weten? Bel of mail ons en we geven u graag nadere informatie. 

Gerbrand 06 46042590

Lees meer