Home Veranderen Open uw ogen en kijk…

Open uw ogen en kijk…

by Robert Kunst

Buitengewone omstandigheden maken zichtbaar wat voorheen niet zichtbaar leek. Zo ook in uw organisatie: hoe bent u de situatie door gekomen? Wat moest er op stel en sprong geregeld worden? Wie van uw personeel sprong eruit en waardoor viel u dat juist op? 

In deze tijd worden talenten en gewoontes van mensen aangesproken, juist als het erop aankomt.

Deze extreme tijden zijn voor mij het beste te verteren door ze te zien als onderdeel van een persoonlijke groeicyclus. Dat vraagt wel wat optimisme. Ik zal u trachten er mee te besmetten.

Een persoonlijke groeicyclus bestaat uit vier fasen: inkeer; opgang; impuls; oogst. De inkeer vraagt om naar binnen te keren en onszelf te onderzoeken. Waar sta ik voor en wat hoort bij mij? Daarmee is de kiem gelegd voor de opgaande fase, alles inrichten om dat waar ik voor sta en voor ga tot werkelijkheid te maken. Dit leidt tot de impuls die naar buiten dringt en uiteindelijk tot de groei en oogst van wat u heeft gezaaid.

Aan dit groeiproces liggen vier krachten ten grondslag: halt en voorwaarts enerzijds en isoleer (verhard) en verzacht(versmelt) anderzijds. Een en ander correleert met talenten die in de mens terug te vinden zijn en dus ook in een groep mensen (organisatiecultuur).

  • Halt staat voor zelfreflecterend vermogen, focus en concentratie op wat nu belangrijk is en een zekere abstracte blik op het proces wat gaande is (geweest).
  • Voorwaarts staat voor vertrouwen, inlevendheid, ondernemend en doelgericht te werk gaan.
  • Verzacht komt voort uit bescheidenheid, verbindend vermogen, meegaandheid en tolerantie
  • Isoleer vestigt de aandacht op zichzelf, verlegt grenzen, drukt door en wil leidend zijn.

Deze basale krachten en daarbij horende talenten bent u zonder twijfel tegengekomen de afgelopen periode. Bij uzelf en bij anderen en zij hebben u ongetwijfeld versterkt of dwars gezeten.

Een dergelijk groeiproces kan namelijk gemakkelijk mislopen. Te veel impulsen en verharding leidt tot halsstarrig vasthouden aan groeiplannen en ambities. Egocentrisme, statusgevoeligheid, agressief eigen belangen nastreven, het zijn een paar voorbeelden die daarbij horen.

Te zeer stilstaan en reflecteren kan weifelend navelstaren aanjagen waarmee iedere ontwikkeling tot stilstand komt en iedere verandering kapot geanalyseerd wordt en ieder beetje onvrede met een verstikkende mantel der liefde wordt omkleed.

Welnu: in de huidige tijd worden beide zichtbaar gemaakt. Te zeer willen groeien ten koste van alles en iedereen komt tot een eind en de verstikkende mantel der liefde wordt noodgedwongen afgeworpen. Tegelijk!

Zowel op maatschappelijk gebied als in uw organisatie en ook wellicht persoonlijk wordt u gevraagd de realiteit onder ogen te zien en verantwoord te handelen. Dat is pijnlijk als u wordt gevraagd afscheid te nemen op persoonlijk vlak, van mensen, gewoontes, verwachtingen, dromen en ambities. Politiek ligt het gevoelig om dogma’s en stokpaardjes te zien sneuvelen. En maatschappelijk is niets meer zo solide als het voorheen leek. Een en ander leidt uiteindelijk echter tot een nieuw evenwicht. Waarin weer groei gerealiseerd kan worden, al is het waarschijnlijk op een andere manier dan u gewend bent geweest.

Het is welhaast onvoorstelbaar in de huidige periode van afbraak en stilstand maar kies voor vertrouwen, in een aanpak die de balans houdt tussen de vier krachten.

Wat betekent dat nu voor de praktijk? U heeft onherroepelijk en noodgedwongen allerlei improvisaties moeten doorvoeren in uw organisatie. Van thuiswerken (personeel), thuisleren (leerlingen) en omgaan met quarantaine tot allerlei technische ingrepen om de organisatie draaiend te houden.

Allemaal voorwaartse actie dus. Tijd voor reflectie op deze actie en tijd om te zorgen dat de positieve zaken (die zijn er echt) voortgezet kunnen worden en dat wat echt niet (meer) kan ook echt niet meer terugkomt. 

Dit geldt ook voor uw mensen, een constructieve en objectieve blik op elkaar kan hen en u helpen met inzichten en loodst u zo door deze woelige tijden naar nieuwe groeimogelijkheden. Open uw ogen en kijk in de tijd.

Lees meer