Home Ontwikkeltaal coaching

Ontwikkeltaal coaching

by Gerbrand van Enk

Maak werk van jouw gewoontes in de klas

De maatschappij in het klein in jouw klas

Het gedrag dat je in de gehele maatschappij ziet, komen leraren in hun klassen en in de teamkamer ook tegen. School is immers de maatschappij in het klein. De uitdagingen waarvoor onderwijsprofessionals komen te staan zijn in de basis dan ook dezelfde als waarvoor een politieagente, een verpleger of een gemeenteambtenaar komt te staan.

Die uitdagingen werken in op het klimaat in jouw klas en de individuele relatie met jouw leerlingen. Zelf ben je in de eerste plaats ook mens met de eigen (on)hebbelijkheden. Welke gewoontes heb jij in de klas en welk resultaat bereik je daar mee?

Passief, actief of preventief?

Met een passieve strategie pak je problemen niet aan, maar schuif je het voor je uit. Met een actieve strategie pak je het probleem aan. Je zoekt bijvoorbeeld naar oplossingen, anticipeert op het probleem, vraagt om hulp en maakt plannen.

Met een preventieve strategie ben je problemen voor. Je voorkomt ze, nog voordat ze er zijn. Preventieve strategieën zorgen voor meer balans in je leven en dragen bij aan meer veerkracht.

Ontwikkeltaal coaching

Vraag jij je af: hoe zorg ik dat het (weer) lekker loopt in de klas? En wil jij daarvoor naar een preventieve strategie groeien?

Een frisse blik, kennis van de achtergronden van gedrag, welbevinden en de werking van het brein. Van inzicht naar handelen!

Wij bieden:

  • Een gecertificeerd ontwikkeltaal coach
  • Maatwerk traject op de persoonlijke ontwikkelvraag in de klas
  • Praktische ondersteuning

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend online kennismakingsgesprek.