Home Talent en Motivatie Analyse

Talent en Motivatie Analyse

by Gerbrand van Enk

De Talent en Motivatie Analyse

Talent in het onderwijs

Wat drijft jou, wat is jouw unieke kracht en hoe kun je deze inzetten om anderen te inspireren en beter te maken?

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Het ene moment heb je een telefonische bespreking met de zorgcoordinator of intern begeleider over een leerling waar je je zorgen over maakt, het volgende moment sta je voor de klas. Je bent administrateur, mentor, coach, contactpersoon voor de ouders en collega’s.

Je hebt veel verschillende petten op, wisselt regelmatig van rol en moet om kunnen gaan met leerlingen, collega’s en ouders. Dit doet een beroep op je talent, bijvoorbeeld op je stressbestendigheid, je behoefte aan afwisseling of jouw behoefte om te helpen in drukke tijden.

Hoe kun je stimuleren dat medewerkers hun persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen ten behoeve van de school? Hoe krijg je de ruimte om die dingen te doen waar je echt goed in bent?

Wat zijn talenten eigenlijk?

Het fundament voor talenten zijn de drijfveren: stabiele (onbewuste) persoonlijke behoeftepatronen. Wat wil ik wel en wat juist niet? Iedereen heeft dezelfde drijfveren, maar de mate van ‘drive’ verschilt per persoon. Deze verschillen leiden tot natuurlijke sterktes die een persoon inzet om te krijgen wat hij (on)bewust wil. Deze natuurlijke sterktes noemen we talenten.

Scherp en professioneel inzicht met de TMA

Om jouw talent en dat van jouw team te ontdekken maken wij gebruik van de gerenommeerde Talent en Motivatie Analyse (TMA). De TMA is een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch instrument voor talenten- en competentieonderzoek. Het biedt een basis voor coaching, persoonlijke en teamontwikkeling.

Met de TMA worden 22 drijfveren en 44 talenten in kaart gebracht. De TMA kijkt naar gedragskenmerken zoals eigenwaarde, sociale empathie, motivatie, ambitie en uitdaging. De TMA brengt talenten, motieven en competenties in beeld.

Wat uit de TMA afgeleid wordt is het gedrag dat een persoon (onbewust) op basis van zijn drijfveren en talenten het liefst vertoont, omdat dit de persoonlijke behoeften het meest bevredigt en vanuit de eigen sterktes het meest prettig en/of veilig voelt.

Gericht op competenties in het  onderwijs

Uniek aan deze methode is ook dat er een relatie ligt tussen de drijfveren en talenten en de ontwikkelbaarheid van 48 competenties. Niet alleen het competenties buiten de klas maar ook competentie aanleg voor de klas maken wij zichtbaar. Dit bereiken we doordat wij onder meer aansluiten bij de definities uit de onderwijs CAO en het observatie instrument ICALT.

De TMA is het perfecte gereedschap om maatwerk (sturen op talent) te leveren aan de medewerkers binnen jouw school. De TMA is uitgewerkt tot een integrale methode van talentmanagement en competentiemanagement. Een complete set instrumenten waarmee jouw organisatie verder komt.