Home Ontdek je talent

Ontdek je talent

by Robert Kunst
DSC00737

O N T D E K   J E   T A L E N T

Wat drijft jou, wat is jouw unieke kracht en hoe kun je deze inzetten om anderen te inspireren en beter te maken?

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Het ene moment heb je een telefonische bespreking met de zorgcoordinator of intern begeleider over een leerling waar je je zorgen over maakt, het volgende moment sta je voor de klas. Je bent administrateur, mentor, coach, contactpersoon voor de ouders en collega’s. Je hebt veel verschillende petten op, wisselt regelmatig van rol en moet om kunnen gaan met leerlingen, collega’s en ouders. Dit doet een beroep op je talent, bijvoorbeeld op je stressbestendigheid, je behoefte aan afwisseling of jouw behoefte om te helpen in drukke tijden. 

Hoe kun je stimuleren dat medewerkers hun persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen ten behoeve van de school? Hoe krijg je de ruimte om die dingen te doen waar je echt goed in bent?

Waar heb ik talent voor en hoe kan ik dat talent het beste benutten?
⬇︎

Ik wil inzicht in mijn talent en ontwikkelpad.

⬇︎

TALENT EN MOTIVATIE ANALYSE

Online vragenlijst

Persoonlijke rapportage

Terugkoppelgesprek

Ontwikkeladvies

Coaching (optioneel)

.
.
.

Hoe herken ik talenten bij anderen en hoe kunnen we dat talent ontplooien?
⬇︎

Ik wil inzicht in het talent van collega’s.

⬇︎

TMA TEAMANALYSE

Complete teamrapportage

Terugkoppelgesprek team

Team ontwikkeldag

Team ontwikkeladvies

Team coaching (optioneel)

 

 

 

Hoe kan ik het ontwikkelen van talent ook beleidsmatig vormgeven
⬇︎

Ik wil de IPB cyclus beleidsmatig vormgeven.

⬇︎

PERSONEELSBELEID

Workshop competenties

Matching en advies

Analyse HR processen

TMA portal

Coaching en begeleiding

 

 

 

Hoe kan ik persoonlijke ontwikkeling toegankelijk aanbieden?
⬇︎

Ik wil inspiratie tot duurzame inzetbaarheid.

⬇︎

NEW HEROES LEERREIZEN

Online leerplatform

Supporters programma

Introductie bij medewerkers

Intervsie workshops (opt)

Feedback en advies

 

 

.

Hoe ga ik om en geef ik leiding aan de diversiteit in mijn team(s)?
⬇︎

Ik wil situationeel leiderschap van teamleiders.

⬇︎

WENDBAAR TEAMLEIDERSCHAP

3 maanden programma

Inzicht in eigen kwaliteiten

Inzicht in en ervaring met situationeel sturen

Intervisie met gelijkgestemden

Blendedleergang met New Heroes