Home Onze werkwijze

Onze werkwijze

by Gerbrand van Enk
Onze werkwijze

Onze aanpak baseren wij op de kwaliteitscirkels uit het INK / EFQM model. Het maakt dat een gedegen en beproefde aanpak in de kern van de dienstverlening is geborgd. Wij werken daarom met jou en jouw team samen in vijf stappen:

  1. Ambities formuleren ~ wat wil jij met jouw team en/of voor jezelf bereiken?
  2. Plannen maken ~ waar knelt de schoen? Hoe gaan we dat stapsgewijs oplossen?
  3. Uitvoeren van plannen ~ geen woorden maar daden
  4. Evalueren van de uitvoering ~ terugblikken om te leren
  5. Verfijnen van de plannen en de uitvoering

En wij geven ook de gevoelskant de juiste aandacht:

  • Inspireren ~ het stimuleren van bezieling en zingeving van wat ieder doet / doen wil
  • Mobiliseren ~ tot actie brengen van mensen om te bewegen naar het gestelde doel
  • Waarderen ~ het op waarde schatten en op prijs stellen van de ondernomen acties
  • Reflecteren ~ het terugkijken met mensen op het gerealiseerde met het oog op verbetering in de aanpak en houding voor de toekomst

In onze aanpak hanteren wij werkvormen die jou aanspreken en je de ruimte geven die jij nodig hebt om tot bloei te komen. Wij kunnen putten uit onze opleiding en ervaring met Action Learning, Transactionele Analyse, NLP en astrologie.