Home Ken je school

Ken je school

by Robert Kunst
DSC00631

K E N  J E  S C H O O L

Om als school verder te komen is het essentieel om de school te kennen. Alleen dan kunnen scholen zich ontwikkelen. Dit geldt op alle gebieden van de organisatie. Ten eerste binnen het onderwijs (waar zitten de sterke punten die zwakke punten kunnen ondersteunen of compenseren?) en binnen de schoolontwikkeling (wat wil de school bereiken? Wat is de veranderkracht van een team?).

Daarnaast speelt kennis van de organisatie ook een grote rol bij de inrichting van ondersteunende processen, zoals formatie (zitten de juiste mensen op de juiste plaats?), privacy (hoe zorgen we dat wetgeving gevolgd wordt, zonder dat het het onderwijs belemmert?).

Het dashboard van Ken je school biedt op relatief eenvoudige wijze zicht op de basiskwaliteit van scholen en ondersteunt het gesprek over de gewenste ontwikkelingen.