person-holding-a-green-plant-1072824

De Talent en Motivatie Analyse

De Talent en Motivatie Analyse (TMA) geeft een goed inzicht in de talenten, drijfveren, ontwikkelingspotentieel en verwacht gedrag van uw medewerkers. De TMA is het perfecte gereedschap om maatwerk (sturen op talent) te leveren aan de medewerkers binnen uw school. 

 

Het Talent Motivatie Assessment (TMA) is een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch instrument voor talenten- en competentieonderzoek. Het biedt een basis voor coaching, persoonlijke en teamontwikkeling.

 

Met de TMA worden 22 drijfveren en 44 talenten in kaart gebracht. De TMA kijkt naar gedragskenmerken zoals eigenwaarde, sociale empathie, motivatie, ambitie en uitdaging. De TMA brengt talenten, motieven en competenties in beeld. Uniek 

aan deze methode is dat er een relatie ligt tussen de de drijfveren en talenten en de ontwikkelbaarheid van 48 van de 53 onderkende competenties. 

 

De TMA maakt een onderverdeling in 6 talentengebieden:

  • emotionele balans
  • motivatie
  • sociale talenten
  • beïnvloedende talenten
  • leidinggevende talenten
  • organisatorische talenten 

Ook in crisistijd kan de TMA helpen bij bijvoorbeeld werving en selectie

 

De formatietijd is aangebroken. Crises of niet, het nieuwe schooljaar moet georganiseerd worden en teams moeten geformeerd worden. Los van het De Talent Motivatie Analyse kan helpen!

 

Herkenbaar zo’n superlange advertentie voor een docent of directeur waarin wordt gezocht naar het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten? Het lijkt heel concreet maar het maakt het sollicitatieproces er niet eenvoudiger op. Want hoe weet je nu of iemand echt aan dat hele profiel voldoet? Daar kom je meestal pas achter als iemand al in dienst is én dan is het te laat!

 

Een mogelijkheid om dit probleem te voorkomen is om te kijken naar vertoond gedrag in het verleden van de sollicitant. Oftewel kan de sollicitant met concrete gedragsvoorbeelden aantonen dat hij aan het profiel voldoet. Dat vereist wel dat van te voren heel goed moet worden nagedacht over de vragen die moeten worden gesteld. Een testje zou ook wel helpen.

 

Gelukkig hebben wij de TMA. Met de persoonlijkheidsprofielen uit de TMA als basis kunnen wij in hoge mate voorspellen of een kandidaat in de toekomst het door u gewenste gedrag zal laten zien. Ook kunnen wij u helpen om dit gedrag goed te beschrijven zodat u weet waar u naar op zoek bent.