Home Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

by Henri van der Dussen
DSC00635

WIJ BRENGEN ONDERWIJSTALENT TOT WASDOM

 

Wij hebben KIEM opgericht om onderwijstalent tot wasdom te brengen. Er is al een groot aanbod aan trainingen en seminars, maar op het gebied van persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling is er vrijwel geen serieus aanbod. Dat terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de leraar en het team waarvan hij deel uitmaakt alles bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Om in die lacune te voorzien zijn wij KIEM gestart. KIEM is een netwerkorganisatie met een duidelijke visie en aanpak.

Wij zien drie met elkaar verbonden invalshoeken die maken dat onderwijsorganisaties optimaal functioneren :

  1. Veerkracht ~ het vermogen van mensen en de organisatie om wendbaar te zijn in de continu ontwikkelende onderwijsomgeving;
  2. Vitaliteit ~ de mate waarin een mens in de onderwijsorganisatie energiek en krachtig genoeg is om om te gaan met de voorliggende taken en bijhorende prestatiedruk;
  3. Organiseren ~ geschiktheid van de organisatie voor het realiseren van de doelstellingen van belanghebbenden.

Ons doel is om het werkplezier terug te brengen in het onderwijs. Dit doen we door de persoonlijke kracht van iedereen die hierin werkzaam is, te versterken.